W celu zamówienia zdjęć (odbitek lub plików) należy:

1. odczytać numer zdjęcia (numer zdjęcia jest umieszczony pod zdjęciem; ma on postać: rrrrmmdd_xxxx)

2. wysłać e-mail na adres jednicki@hornnet.pl w treści umieszczając:
- numery zdjęć z informacją o zamawianym formacie i papierze, a w przypadku plików jedynie numery zdjęć
- dane do faktury: imię nazwisko, pełny adres, NIP
- w przypadku zamówienia odbitek należy podać adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż do faktury, a w przypadku zamówienia plików neleży podać adres e-mail na który zostanie przesłany link do pobrania plików zdjęć

3. po wysłaniu e-maila z zamówieniem otrzymają Państwo e-mail zwrotny potwierdzający przyjęcie zamówienia wraz z unikatowym numerem zamówienia, który należy wpisać w tytule przelewu

4. Zrealizować przelew na kwotę należności wynikającą z zamówienia potwierdzoną w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 

Regulamin zamówień

§1
Wysyłając zamówienie na adres jednicki@hornnet.pl Zamawiający przyjmuje warunki niniejszego regulaminu

§2
Przez Wykonawce rozumie się Klaudiusza Jednickiego występującego jako firma Horn Net Jednicki Klaudiusz znajdująca się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Plebiscytowej 23/3 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 641-194-86-66

§3
Przez pojęcie "zdjęcia" neleży rozumieć wszelkie efekty wszystkich dostępnych technologii i metod wywoływania, powielania, druku, czy kopiowania plików zawierających treść zdjęć.

§4
Zdjęcia pozostają własnością Wykonawcy i zachowuje on do nich pełne prawa autorkie.

§5
Zabronione jest, bez wiedzy i zgody właściciela praw autorkich, jakiekolwiek powielanie, kopiowanie, drukowanie, wywoływanie, udostępnianie osobom trzecim, dalsza odsprzedaż zdjęć, czy wykorzystywanie zdjęć do celów komercyjnych.

§6
Wysyłka zdjęć w postaci odbitek na papierze fotograficznym i/lub udostępnienie linku umożliwiającego pobranie plików zdjęć następuje po zaksięgowaniu wpłaty należności (zgodnie z cennikiem) wynikających z zamówienia, na koncie Wykonawcy

§7
Numer konta Wykonawcy to 83 1240 1037 1111 0010 0230 3584 (Bank Pekao SA o/Warszawa), a dane do przelewu to: Klaudiusz Jednicki, Ruda Śląska, ul. Plebiscytowa 23/3; tytuł przelewu: unikatowy numer zamówienia otrzymany e-mailem z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia

§8
Po otrzymaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie przez Wykonawcę zamówienia, Wykonawca ma prawo odmówić ewentualnej rezygnacji przez Zamawiającego z zamówienia

§9
Niedotrzymanie warunków ninieszego Regulaminu przez obie strony, czyli Zamawiającego i Wykonawcę ma wszelkie skutki prawne, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez odpowiedni Sąd według miejsca siedziby Wykonawcy